Lucruri pe care nu le stiai despre noi.

Intai de toate as vrea sa incep cu o nota explicativa. Textul ce urmeaza nu este creat de mine, nici macar dactilografiat. Nu stiu cui apartine dar as vrea sa aflu pentru a-i trimite un mare “thumbs up”. Acestea fiind zise, citire placuta.

For my English native readers, sorry about the massive gibberish. Please try and use google translate. Since this is a matter that mostly concerns Romania i decided to leave the text as it is, in Romanian.

__________________________________________________________________

Se pare ca “ISTORIA” invatata in scoala, nu se pupa cu cea reala ! vezi materialul de mai jos, este EXTRAORDINAR DACIA

M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:

Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).

Urmează altă întrebare:
Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

Soldaţii “romani” chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi “romani” vorbeau orice limbă numai latina nu! Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).

Şi ultima întrebare:
Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină , de la nişte soldaţi “romani” care nici ei nu o vorbeau?

Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de “adevăraţi români”, care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: “soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul “roman”…

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie “fecundate” de soldaţii “romani”?

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi “curve”, ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât “copii din flori” apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu “mândrie”, aşteptând apariţia “sâmburilor” noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele.

La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?
Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă….

De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din “doi bărbaţi cu… braţe tari”! Astfel de declaraţii “istorice” te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? – se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian?

Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: “să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci”. Faptul că dacii vorbeau ” latina vulgară”, este “un secret” pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.

“Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!” Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că “prima femeie” a apărut în sud-estul Africii.

Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea “The Indo-European heritage”, apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.

Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Când am scris “Epopeea Poporului Carpato-dunărean” şi volumele “Noi nu suntem urmaşii Romei”, “În căutarea istoriei pierdute” şi “Călătorie în Dacia – ţara Zeilor”, m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , “The History of Civilization” , “The Aryans”. El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă – 6,500 î.d.H., (vezi John North, “A new interpretation of prehistoric man and the cosmos”, 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!

Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre “Codex Rohonczy”, o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, ” latina vulgara”, cu alfabet geto-dac.. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba ” latina vulgară”, chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca “Jurământul tinerilor vlahi”, diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: “de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?” Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi “românii adevăraţi”, vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate om enirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul…

Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare….

Advertisements

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads This blog is on fire!.

Crunchy numbers

Featured image

The average container ship can carry about 4,500 containers. This blog was viewed about 16,000 times in 2010. If each view were a shipping container, your blog would have filled about 4 fully loaded ships.

In 2010, there was 1 new post, growing the total archive of this blog to 63 posts. There was 1 picture uploaded, taking a total of 25kb.

The busiest day of the year was July 14th with 205 views. The most popular post that day was League of Legends – Tristana Skin for Facebook Fans.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were facebook.com, mahalo.com, reddit.com, stumbleupon.com, and google.com.

Some visitors came searching, mostly for aion, free tristana skin, facebook tristana, tristana facebook, and league of legends tristana skin.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

League of Legends – Tristana Skin for Facebook Fans November 2009
6 comments

2

Aion – My First Impressions October 2009
2 comments

3

Team Fortress 2 – The Scout – Pinup November 2009
2 comments

4

Dragon Oath – Omg! No! The Hooorooor! October 2009
2 comments

5

Aion Crafting – Tips and Overview. October 2009
3 comments

I’ll Call This the Avatar Syndrome

I am sick and tired of hearing all this RIDICULOUS crap about this movie!

Avatar Syndrome = People talking trendy shit about anything that is hype or cool or in fashion at a certain point. Right now it’s about the movie Avatar.

So far, i heard 4 major ridiculous accusations adressed to this movie.

1. It causes Despression and It causes people to commit Suicide;
2. It relates to the situations in Afghanistan and Irak;
3. It promotes Racism;
4. It advertises Smoking;

So let’s start with the fact that I LOVED THIS MOVIE! I personaly think it is one of the greatest movies ever made. In my book it’s right up there with StarWars, Indiana Jones, Lord of the Rings, Pirates of the Carribean and so on, u know what i’m talking about.

Now i will tackle each of the points displayed above.
1. Causes Depression and Suicidal behaviour. First of all i strongly belive that Depression is an American disease or condition. Depresion is a thing that your shrink is selling you in order to keep you coming back and making him rich. There is no such thing as depression. Feel depressed ? Pull your shit together and move on! Period. I feel the same way about suicide. People who commit suicide are just weak and can’t deal with their shit. NOTHING is worth taking your own life.

That being said, HOW STUPID do you have to be in order to say that a MOVIE causes depression and suicidal behaviour? Look inside your own head and find the problem. Don’t blame a movie!

2 Relates to the situation in Afghanistan and Irak. This comes mostly from the American audience. You can find one of these comments on IMDB’s Avatar board.
First thing i have to say is : Did that person see the same movie i saw? and second Feeling guilty about the shitstorm you created in Afghanistan and Irak mr American? You should. Cause you went there stirring shit up because you didn’t want to pay for gas like the rest of the world. And i feel that covers this point.

3. It promotes Racism. Again i fail to see how it promotes Racism when this movie has nothing more than one giant Enviromental message.  How is it racist? Cuz white/black/asian people attack the blue people? It’s a friggin movie! It has to have a plot. Do western cowboys vs indians movies come as racist to you?

4. Promotes smoking despite the young audience. The Promotes Smoking part refferes to the part where at 3 points in the movie the Doctor woman (Sig Weaver) asks for a smoke or smokes heavily. So they say that because a character in a movie smokes, the movie promotes smoking. Let me ask you something else instead. Do you know the Punisher character Nick Fury ? Did you notice how he ALWAYS smokes a cigarr? Do you know the age target of commic books? Wouldn’t a cartoonish COOL character influence a kid more than a secondary character in a movie ? And i can come up with several more examples about smoking characters in media designed for children.

Ok now that i have covered all these points let me ask you something else. If Avatar was a not so great movie. If it had only a light hype. If it ranked say … 9th place on the Box Office, do you think that all this crap would have existed? My point is that all this is because the movie is famous and there is a certain category of people that have a strong urge to shit on everything that hypes.

Get overyourselves! Get a life! Get a hobby! Stop looking to create trendy toppics were the subject is missing! Make no misstake all the things i said above are very trendy forum chat topics. But to blame a movie for an idiot’s suicide or for people who are depressed because they want to live in a blue jungle (i would bet money that those ppl who are so depressed for not living in a blue jungle will freak out at the sight of a snake or a larger spider), accuse a movie of being racist when it promotes peace and understanding above proffit it’s just RETARDED!

Phew. I feel much better now that that’s out!

Cheerios! Chani Over and Out!

WoWers get a face!

Blizzard is celebrating 5 years of World of Warcraft, and for that, they had the brilliant idea to make this collage/mosaic of player’s pictures. There will be a total of 20k pictures that will come together and form a giant wow 5 year anniversary picture.

You can check out the mosaic upload here

As a side note, it seems that hawt chickyes luv Horde!! WooT!

Also i got here some of the funny pics i saw on the gallery.

Stop manhandling me! I iz really a smaller druid!

ET go Horde!

African tribesmen for the Horde! M’gawa!

The End of Twilight!

A friend of mine sent me this! It’s Brilliant!!!

League of Legends – Tristana Skin for Facebook Fans

New Champion Udyr

Hey there DoTA fans!Today i received a newsletter from League of Legends about the upcoming launch of a new champion called Udyr

Here’s a little something something about him.

The mystics of Ionia delve into many mysteries, pioneering the very depths of spirituality. While many of them devote themselves to the pursuit of peace and light, there are those who walk different paths. Some pursue the beauty of perpetual sorrow, some the excitement of darkness, some the vitality of the primal.

To this latter group belongs Udyr, a man who has devoted his life to harnessing the spirit of the beast within him. Even as a young boy, Udyr heeded the call of the wild. He felt more at home with the pets and beasts on his father’s farm than with his classmates or the people of his town. As soon as he came of age, he left home to find his place in the world, and he discovered it in the Hirana Monastery. The monks there taught him to commune with the primal spirits of nature, releasing the beast within. Now, wearing the pelt of a vicious dire wolf, which he killed with his own teeth (or so it is said), Udyr has come to unleash his fury on the Fields as a champion of Ionia.

Udyr is a ground breaking new champion in League of Legends. Instead of usual compliment of three standard abilities, one passive, and an ultimate, Udyr will employ a passive ability and four stances. All stances will be available at level 1 and will provide Udyr with a different passive bonus while toggled on. In addition, each time Udyr changes stances, he will receive an immediate bonus.

Tristana Skin for Facebook Fans Allso in the newsletter i found out that facebook members who become League of Legends Fans (on facebook) gain access to a free Skin of Tristana, prolly as shown in the photo, as soon as the ingame store launches.

(If you are wondering how to get to the League of Legends Facebook Profile, just click on the Tristana Image)

Well, that’s it for now! Enjoy League of Legends!

Team Fortress 2 – The Scout – Pinup

Hey there TF2 Fans!

I’m back with a new masterpiece. A followup of the Heavy pinup, The SCOUT!

The Scout - Pinup

The Scout Pinup